Warning: copy(/srv/pravoslavlje_cz/templates/system/tmpl01.php): failed to open stream: Permission denied in /srv/pravoslavlje_cz/plugins/system/avishow.php on line 51
Pravoslavlje - Срби сахрањени на Олшанском гробљу

А 

Абрамовић Шура
Адамовић Божин +1917
Аксентијевић Болисар
Антић Божидар
Антонић Симон
Антоновић Гојко

Б 

Бачић Драгутин
Белан Трион
Богдановић Живоин
Божановић Петар
Божић Михаил +1917
Борковић Јошо
Босњак Миле
Борсаћ Ђуро
Бихановић Коста
 

В

Васовић Јован
Вашич Радислав
Вивицкић Коста
Веселеновић Живко
Витентић Божидар
Војицкић Крсто
Вујим Милан
Вујуовић Видак
Вукадиновић Борис
Вукадиновић Рамил
Вулић Мојмир
Вутовић Павел
Вушеровић Георгије

Г 

Гајдобранскиј Душан
Гаковић Георгије
Гујато Вукан

Д 

Десић Стефан
Деспотовић Георгије
Деспотовић Петро
Димитриевић Петар
Добријевић Спасе
Драгојевић Божо
Дроњијак Иван

Ђ

Ђановић Илија
Ђурић Владимир + 1917

И

Иванковић Трифон
Игић Срето
Игњатовић Радимир
Иларк Блажеј +1917
 

Ј

Јеличић Сава
Јерић Васо
Јовановић Фома
Јовичић Лазар
Јовичић Лазар + 1920
Јосипович Зарија

К

Калембер Милан +1918
Карановић Крајо
Ковачевић Душан
Ковачевић Максим
Крешталица Васо
Кусић Димитрије

Л 

Латиновић Никола
Лончар Никола

Љ

Љубоја Петар 

М

Макивић Илија
Малбасић Георгије
Мандић Илија
Мариновић Симеон
Марковић Микулин +1917
Марковић Сталић
Масларовић Коста
Медић Нешко + 1919
Мемедовић Мехо
Микијевић Илија + 1916
Микулић Марко
Милановић Милета
Милетић Остоја
Милић Мартин
Миљковић Милета
Милутиновић Станко + 1917
Мирковић Милутин
Мирковић Јово
Мисурић Јова +1918
Митровић Миливоје
Михајловић Милован
Младеновић Никола + 1917
 

Н 

Наградић Лазар + 1917
Настаевић Илија
Несторовић Коста + 1917
Николић Боривоје
Николић Јовица
Никотић Боривоје

О

Обрадовић Божидар
Обрадовић Владимир
Ољача Јован

П

Пајић Ђуро
Панић Јашо
Пантић Милан
Папоња Георгије
Петковић Коста
Петровић Јован
Петровић Марко + 1918
Поповић Милутин
Поповић Симон
Прелевић Сретен
Пурић Миша
 

Р 

Радановић Симо
Радоњић Гојко
Радосавичевић Иван
Радијевић Ђуро
Рашковић Воијслав
Ранкић Милован
Ремовић Јово
Росић Иван

С

Савић Перо
Сингевић Станко
Сладаковић Василије
Слијепчевић Драго
Сормај Филип
Спасоје Гаврило
Станимировић Ацо
Станић Миливоје
Степановић Перо
Стефановић Мило
Стипоновић Цветко
Стојановић Митар
 

Т

Топић Станко
Томић Илија

Ћ

Ћук Петар 

Ф

Филиповић Миле
Фусоловић Милутин

Х

Хрвачанин Алексије

Ц

Цвитић Јоша
Цвијетић Георгије
 

Ч

Чехар Кашуре

Ш

Шуркича Лазар